Personal Training per persoon per uur

In de trainingszaal van Sportquest is een verdeling gemaakt met 8 vakken - daarbinnen globaal 2 trainingsplekken, bij PT kan gebruik gemaakt worden van 1 plek per persoon per uur en de algemene ruimte met bijv. cardio in afstemming met overige trainers

Welke sportattributen zijn in de ruimte aanwezig?: Crosstrainer/Concept2Row/SkiErg/ErgoBike, 2 multigyms en vooral veel losse attributen (gewichten, halters, matjes, gymballen etcetc)
Hoe groot is de ruimte?: Elke trainingsplek is 3 x 2 meter - totale ruimte ong. 180m2
Hoeveel personen mogen er trainen, inclusief de huurder?: 1 per plek, bij meer dan 2 personen is sprake van een small group en zullen andere afspraken gemaakt worden